logo
ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
До відома учасників ЗНО 2019 року!

У межах часу, відведеного для

ОСНОВНОГО ПЕРІОДУ РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ)

(05 лютого – 25 березня 2019 року),

здійснюється подання документів особами, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

1) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день;

2) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні;

4) вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

5) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів:

  • братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України;
  • складатимуть державні іспити;
  • проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти);
  • перебуватимуть за кордоном;
  • належать до категорії осіб із неконтрольованої території.

Перелік документів, які потрібно подати до Херсонського РЦОЯО в межах часу, відведеного для основного періоду реєстрації, щодо допуску для участі в додатковій сесії

Причини,

що унеможливлюють взяти участь в основній сесії ЗНО

Документи,

що потрібно подати до Херсонського РЦОЯО разом з іншими реєстраційними документами

Обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день

Заява

 

У рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном

Заява

Довідка, що підтверджує факт навчання за кордоном, де зазначено період навчання

За релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні

Заява

Клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації

Вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії

Заява

Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання форми № 086-3/о, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, із зазначенням особливої(их) (спеціальної(их)) умови/умов, що створюється(ються) під час проведення додаткової сесії зовнішнього оцінювання

Братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України

 

Заява

Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім'я, по батькові особи та період проведення відповідного заходу

Складатимуть державні іспити

 

Заява

Довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому закладі освіти, а також дату складання ним державного іспиту, яка збігається з датою проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета

Проходитимуть практику на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб із числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти)

 

Заява

Довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому закладі освіти, а також строки проходження практики відповідно до навчального плану, що збігаються з датою(ами) проведення зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів)

 

 

Перебуватимуть за кордоном

 

Заява

Документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день

проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета

Належать до категорії осіб із неконтрольованої території

Заява

Копію паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові, а також відомості про реєстрацію місця проживання (або копію довідки про реєстрацію місці проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки), а в разі відсутності в заявника паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства (опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), або копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії ЗНО приймає регламентна комісія Херсонського РЦОЯО.

Повідомлення про прийняте регламентною комісією рішення щодо допуску особи до участі в додатковій сесії з певних навчальних предметів надсилається їй разом із іншими документами, що підтверджують реєстрацію.

 

К сожалению ваше время вышло
Вхід для відповідальних за ЗНО.

Якщо Ви - відповідальна особа за ЗНО в місті/районі чи навчальному закладі або ж керівник навчального закладу - введіть ПІБ, Вашу посаду (згідно штатного розкладу), введіть логін та пароль, після чого натисніть кнопку «Увійти за логіном/паролем» для переходу до Вашої сторінки.