logo
ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ДОДАТКОВА СЕСІЯ МАГІСТРАТУРА
 Заява щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій

Зареєстровані учасники, які з поважних причин не взяли участі в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ, матимуть змогу пройти тестування під час додаткової сесії. Терміни проведення додаткової сесії: 31.07.2024–14.08.2024.

Протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії ЄВІ / ЄФВВ (з урахуванням дня проведення вступного випробування), у якому вступники мали брати участь, подати документи для участі в додатковій сесії можуть:

1) особи які, не з’явилися до пункту тестування через поважні причини:

  • хвороба в день проведення (документами які підтверджують поважність причини неявки на основну сесію через хворобу - є медичні довідки оформлені відповідно до норм законодавства за формами-№095/o, №027/o , №080/о, №086/o (зазначених в абзацах другому - п'ятому, восьмому, дев'ятому підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність»);
  • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення НМТ;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення;
  • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії;

Особи, які не з’явилися до пункту тестування через поважні причини, подають до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ / ЄФВВ,  заяву щодо надання можливості пройти ЄВІ / ЄФВВ під час додаткової сесії, а також відповідний(-і) підтвердний(-і) документ(-и), де буде відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії.

ВАЖЛИВО! Якщо дати проведення ЄВІ / ЄФВВ збігаються з датами складання випускних іспитів у закладі вищої освіти, ви маєте звернутися до закладу освіти з проханням перенести випускні іспити. Якщо ж вам буде відмовлено ? разом із заявою про участь у додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ ви повинні будете надати підтвердний документ, у якому зазначено, що вам було відмовлено в перенесенні іспитів.

Зауважте: у разі ненадання підтвердного документа про відмову в перенесенні випускних іспитів регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовить вам у реєстрації для участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ.

2) особи, які брали участь в основній сесії , але не змогли розпочати або завершити виконання завдань

Особи, які брали участь в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через поважні причини, мають подати до  регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого проходили ЄВІ / ЄФВВ, заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій. Таку заяву учасники можуть подати через відповідального за пункт тестування в день проведення ЄВІ / ЄФВВ в пункті тестування до моменту виходу з нього або протягом трьох календарних днів з дня проведення відповідного вступного випробування.

Особи, які брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, мають подати заяву для участі в додатковій сесії в день проведення тестування одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушення процедури.


Заяву щодо участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ та підтвердні документи вступники можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти в один із таких способів:

  • електронною поштою на адресу регіонального центру rc.kherson@kr.testportal.gov.ua (датою відправлення вхідного листа вважають дату, зафіксовану в електронній скриньці регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення ЄВІ / ЄФВВ та час, потрібний на доставку документів до регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ осіб, які брали участь в основній сесії вступного випробування, приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах пункту тестування. Особу допускають до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання її результату ЄВІ / ЄФВВ.

Розгляд документів, поданих особами, регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ зазначають в її кабінеті учасника вступних випробувань.


Вступники мають право оскаржити рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо відмови в допуску до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, потрібного на її доставку) з дати розміщення відповідного рішення на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

К сожалению ваше время вышло