logo
ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Громадське спостереження

Реєстрація громадських спостерігачів у Херсонській та Миколаївській областях здійснюється Херсонським регіональним центром оцінювання якості освіти, розташованим за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 96. Телефон для довідок (0552)46-05-80 (організаційно-технологічний відділ).

Координатор з питань громадського спостереження Москалюк Галина Володимирівна  (0552) 46-05-80

Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється з метою забезпечення його відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про його проведення.

Громадське спостереження здійснюється відповідно до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерств освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 р. №1354 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 р. № 20).

У якості громадських спостерігачів можуть виступати представники:
 • громадських організацій;
 • батьківських комітетів;
 • піклувальних рад навчальних закладів;
 • засобів масової інформації.

Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які досягли 18-річного віку й делеговані суб’єктами громадського спостереження для здійснення громадського спостереження за проведенням ЗНО.

Реєстрація громадських спостерігачів

Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського спостереження (додаток 1).

У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також адміністративно-територіальна одиниця (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).

До подання додаються:

 • письмові зобов'язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися прав та обов'язків громадського спостерігача (додаток 2);
 • копії документів, що посвідчують особу представників суб’єктів громадського спостереження;
 • письмові згоди осіб,вказаних у поданні, на обробку персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (додаток 3).

Строк реєстрації громадських спостерігачів становить п’ять робочих днів з дня отримання подання, оформленого згідно з вимогами. Після завершення реєстрації громадські спостерігачі отримують посвідчення, що підтверджують їхні повноваження.

У посвідченні громадського спостерігача обов’язково зазначається адміністративно-територіальна одиниця, у межах якої він має право здійснювати свої повноваження.

Етапи проведення ЗНО, на яких здійснюється громадське спостереження:
 • реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;
 • проведення ЗНО в пунктах проведення ЗНО;
 • визначення результатів ЗНО;
 • засідання апеляційної комісії;
 • засідання регламентних комісій при регіональних центрах;
 • засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти, експертних груп при регіональних центрах оцінювання якості освіти.
Громадське спостереження НЕ поширюється на:
 • процес укладання, виготовлення та тиражування завдань сертифікаційних робіт;;
 • організаційно-технологічні процеси, пов’язані із підготовкою до проведення ЗНО;
 • технічні заходи, що вживаються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для визначення результатів ЗНО.
Громадський спостерігач має право:
 • ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, що регламентують проведення ЗНО;
 • бути присутнім в пунктах реєстрації, в пунктах проведення ЗНО, аудиторіях, пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної, регламентних та експертних комісій;
 • ознайомлюватися з протоколами та іншою документацією за результатами засідання апеляційної, регламентних та експертних комісій;
 • спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО, за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО;
 • вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також у пунктах обробки та пунктах перевірки;
 • бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв;
 • підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.

Повноваження у суб’єктів громадського спостереження та громадських спостерігачів виникають з дня реєстрації громадських спостерігачів Українським або регіональним центром оцінювання якості освіти і припиняються з дня завершення розгляду апеляційних заяв учасників ЗНО.

Громадський спостерігач зобов'язаний:
 • ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження;
 • після прибуття на об’єкт спостереження подати відповідальному за пункт реєстрації або відповідальному за пункт обробки, відповідальному за пункт проведення ЗНО (або уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти), відповідальному за пункт перевірки посвідчення громадського спостерігача за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання за зразком та документ, що посвідчує особу;
 • засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних або інших зв’язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, хто проводить ЗНО у пункті проведення ЗНО, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на пункті проведення ЗНО;
 • про виявлені порушення і недоліки повідомляти відповідальній особі.
Громадському спостерігачеві забороняється:
 • втручатися у процес проведення ЗНО;
 • перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження працівникам, залученим до виконання роботи на об’єкті спостереження;
 • спілкуватися та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО під час виконання ними завдань в аудиторіях;
 • чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними сертифікаційних робіт (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо);
 • мати при собі в аудиторії протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи учасниками ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані і рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких громадський спостерігач повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);
 • використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом проведення ЗНО.
Порядок допуску громадських спостерігачів на об’єкти спостереження

Допуск громадських спостерігачів у приміщення пунктів проведення ЗНО, аудиторії, пункти перевірки, пункти обробки, приміщення, де проводяться засідання апеляційної, регламентних комісій, експертних комісій з визначення рейтингової оцінки, регіональних експертних груп, здійснюється за наявності посвідчення громадського спостерігача та документа, що посвідчує особу.

       Звертаємо увагу!

 • громадські спостерігачі, делеговані піклувальними радами та батьківськими комітетами навчальних закладів системи загальної середньої освіти, не можуть залучатися для спостереження в пункті проведення ЗНО, де проходять оцінювання учні цього навчального закладу.
 • для спостереження за ЗНО не можуть залучатися близькі особи учасників, які проходять ЗНО у відповідному пункті проведення ЗНО.
К сожалению ваше время вышло