logo
ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Телефон для довідок і консультацій: (050) 563-18-90
Електронна пошта центру: rc.kherson@kr.testportal.gov.ua

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним, а саме із:

 • незалежного тестування учасників сертифікації (проводить Український та регіональні центри оцінювання якості освіти);
 • самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи);
 • вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи).

До кожного наступного етапу допускатимуться ті учасники, які успішно пройшли попередній.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.


ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ У 2024 РОЦІ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧАСНИКІВ  СЕРТИФІКАЦІЇ

 СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ–2024

Міністерство освіти і науки України визначило категорії вчителів, які можуть пройти сертифікацію педагогічних працівників у 2024 році, та їх граничну кількість.

2019 року в Україні було запроваджено процедуру сертифікації вчителів початкових класів, 2023-го — учителів математики та української мови і літератури, які викладають на першому (адаптаційному) рівні базової освіти. А відтепер сертифікацію матиме змогу пройти ще одна категорія вчительства. 

Із 2024 року Міністерство освіти і науки України поширює зовнішнє оцінювання професійних компетентностей на педагогів, які викладають навчальні предмети (інтегровані курси) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» (всесвітньої історії, вступу до історії України та громадянської освіти, громадянської освіти, історії України, основ правознавства, курсів «Досліджуємо історію і суспільство», «Історія: Україна і світ», «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти»). 

У першому тестуванні фахових знань та вмінь педагогів цієї категорії братимуть участь 500 учителів. Окрім них, уже традиційно сертифікацію буде організовано для вчителів початкових класів (не більш ніж 1500 осіб), а також учителів математики та української мови і літератури, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту на першому циклі базової освіти (не більш ніж 1000 осіб кожної категорії).

Реєстрацію для участі в сертифікації буде проведено з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи: 

 • з 15 до 25 січня — у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону; 
 • з 26 до 30 січня — у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.

Гранична кількість педагогічних працівників, які можуть зареєструватися для проходження сертифікації, становить для вчителів:

 • початкових класів - не більше ніж 1500 осіб;
 • української мови і літератури та математики - не більше ніж 1000 осіб кожної категорії;
 • навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» - не більше 500 осіб.
РегіонГранична кількість учителів за категоріями, застосовувана під час основного етапу реєстрації вчителів для участі в сертифікації
Учитель початкових класівУчитель математикиУчитель української мови і літературиУчителі навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство»
Миколаївська область 44  28  27 15 
 Херсонська область 40   12  12

 СЕРТИФІКАЦІЯ-2024: ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

1.Ознайомитися з Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (далі — Положення).

2. Підготувати необхідні документи:

 • копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, — копію сторінки паспорта громадянина України, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки);
 • довідку із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник.

3. Створити й оформити реєстраційну картку-заяву, скориставшись спеціальним сервісом (стане доступним 15 січня о 00:01).

Потенційним учасникам сертифікації радимо не створювати реєстраційної картки, якщо вони: 1) не планують брати участь у сертифікації; 2) не планують завершити процедуру реєстрації надсиланням документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Щоб зареєструватися для проходження сертифікації, необхідно в рубриці «Сертифікація педагогічних працівників (незалежне тестування)» натиснути на кнопку «Реєстрація». Перейшовши на сторінку реєстрації, потрібно:

 • уважно зазначити дані в реєстраційній формі;
 • згенерувати бланк реєстраційної картки-заяви та роздрукувати його;
 • заповнити власноруч заяву, зазначивши в ній бажання взяти участь у сертифікації, підтвердивши факт ознайомлення з Положенням і засвідчити заяву особистим підписом.

Якщо буде сформовано граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно з квотою учасників сертифікації, установленою МОН,   програма не даватиме можливості створити реєстраційну картку-заяву.

4. Сформувати комплект із таких реєстраційних документів:

1) оформлена реєстраційна картка-заява;

2) копія паспорта громадянина України (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові), а в разі його відсутності — іншого документа, що посвідчує особу педагогічного працівника;

3) копія одного з таких документів:

 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, або картки фізичної особи — платника податків, або сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

4) довідка із закладу освіти, у якому працює педагогічний працівник (відповідно до категорії учасника сертифікації):

Важливо! Під час оформлення та видавання довідки керівнику закладу освіти варто послуговуватися відповідним зразком та зазначати всю необхідну інформацію. Зауважуємо, що неналежно оформлена довідка може стати причиною відмови в реєстрації, зокрема, якщо:

 • інформація, зазначена в довідці, не збігається з відповідною інформацією в реєстраційній картці-заяві (зазначено інше прізвище, ім’я або по батькові (за наявності), ніж в інших реєстраційних документах, а копії документа, що підтверджує причину розбіжності в персональних даних, не надано);
 • немає інформації про педагогічного працівника, а саме прізвища, та/або імені, та/або по батькові (за наявності), та/або назви посади (з підтвердженням того, що ця посада є основним місцем роботи), та/або загального стажу педагогічної діяльності, та/або стажу роботи на займаній посаді, та/або спеціальності (за дипломом), та/або кваліфікаційної категорії, та/або педагогічного звання (за наявності);
 • у довідці із закладу освіти не зазначено номера, дати видавання та/або немає підпису керівника;
 • у довідці із закладу освіти надано неповну інформацію про педагогічного працівника, передбачену Положенням;
 • у довідці із закладу освіти зазначено, що педагогічний працівник має стаж педагогічної роботи менше двох років;
 • довідка із закладу освіти містить інформацію про те, що педагогічний стаж працівника менше двох років;
 • довідка із закладу освіти не підтверджує інформації про те, що займана посада є основним місцем роботи педагогічного працівника;
 • довідка із закладу освіти не містить інформації про фах, за яким працює педагогічний працівник;
 • фах / посада, зазначений / зазначена в довідці із закладу освіти, не відповідає жодній із категорій педагогічних працівників, визначених у підпункті 1 пункту 4 наказу МОН від 01 грудня 2023 року № 1464.

Також слід уважно заповнювати реєстраційну картку-заяву, через неточності в якій також може бути відмовлено в реєстрації, а саме, коли:

 • у реєстраційній картці-заяві немає власноруч написаного тексту заяви / у тексті заяви не засвідчено бажання взяти участь у сертифікації та/або немає підпису заявника;
 • у реєстраційній картці-заяві зазначено «відмова від прийняття реєстраційного номера», проте надано копію сторінки / боку паспорта, де зазначено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • у реєстраційній картці-заяві зазначено РНОКПП, проте подано копію документа, де зазначено про відмову від РНОКПП:
 • серія (за наяаності), та/або номер документа, що посвідчує особу, не збігаються з даними, зазначеними в реєстраційній картці-заяві;
 • інформація про прізвище, та/або ім’я, та/або по батькові (за наявності), та/або назву посади, та/або загальний стаж педагогічної діяльності, та/або стаж роботи на займаній посаді, та/або спеціальність (за дипломом), та/або кваліфікаційну категорію, та/або педагогічне звання, зазначена в довідці із закладу освіти, не збігається з відповідною інформацією, зазначеною в реєстраційній картці-заяві.

Може бути відмовлено також у разі:

 • ненадання одного або кількох реєстраційних документів;
 • подання реєстраційних документів пізніше строку, відведеного для реєстрації.

Пам’ятайте! У разі потреби необхідно надати копію свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові), та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних).

На копіях документів необхідно написати «Згідно з оригіналом» (без лапок), поставити підпис, зазначити свої ініціали та прізвище й дату засвідчення копії.

5. Надіслати комплект документів рекомендованим поштовим відправленням до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Дату подання реєстраційних документів визначатимуть за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті. Усі документи для вчителів усіх категорій мають бути надіслані не пізніше 30 січня.

6. Отримати повідомлення учасника сертифікації.

Регіональний центр оцінювання якості освіти надішле рекомендованим поштовим відправленням на зазначену в реєстраційній картці-заяві адресу повідомлення про результати реєстрації, а зареєстрованим учасникам — логін та PIN-код доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


 ФОРМИ ДОВІДОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ

Український центр оцінювання якості освіти надає рекомендовані форми довідок, необхідних для реєстрації педагогічних працівників відповідних категорій для участі в сертифікації у 2024 році:


   СЕРТИФІКАЦІЯ-2024: ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТІВ НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ

Український центр оприлюднив загальні характеристики тестів незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів, учителів української мови і літератури та учителів математики, які виявлять бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2024 році. 

Першим етапом сертифікації педагогічних працівників є незалежне тестування їхніх фахових знань та вмінь. На що потрібно зважати, готуючись до цього етапу, та якими будуть тести у 2024 році — визначено наказом Українського центру оцінювання якості освіти. Наголосимо, що ця інформація буде корисною для вчителів початкових класів, а також учителів української мови і літератури та вчителів математики, які викладають на першому (адаптаційному) рівні базової освіти.

Зміст тестів для вчителів початкових класів і вчителів мовно-літературної та математичної освітніх галузей відповідає чинним на сьогодні програмам. Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів / підрозділів програм і схеми нарахування балів за виконання тестових завдань затверджено наказами Українського центру оцінювання якості освіти. 

Тест для вчителів початкових класів міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (86 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). На проходження всього тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 94

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі також міститиме 90 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (82 завдання) та на встановлення відповідності (8 завдань). На проходження всього тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця, правильно виконавши всі завдання тесту, – 114.

Тест для вчителів математичної освітньої галузі міститиме 75 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (62 завдання), на встановлення відповідності (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань). На виконання всіх завдань тесту відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 91.


Нормативні документи

від 14.12.2023 № 152 «Про затвердження Правил проходження у 2024 році незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації»

наказ від 11.12.2023 № 148 «Про затвердження Загальних характеристик тестів незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2024 році»

від 08.12.2023 № 147 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань тестів незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, учителів української мови та літератури й учителів математики, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2024 році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.12.2023 №1464 "Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2024 році"

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIIІ «Про освіту»

Постанова КМУ від 19.02.2020 «Про встановлення доплати педагогічним працівникам за успішне проходження сертифікації»

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1094 «Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

Постанова КМУ від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

Наказ Державної служби якості освіти від 01.04.2019 “01-11/16 “Про затвердження форми анкети самооцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації»

Наказ Державної служби якості освіти від 01.03.2019 №01-11/9 «Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації»

Наказ Державної служби якості освіти від 01.03.2019 №01-11/10 «Про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2019 №33 «Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи»

Наказ Міністерства соціальної політики від 10.08.2018 №1143 «Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”»

К сожалению ваше время вышло