logo
ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ СЕСІЙ
Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій

Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій особа мала брати участь, здійснюють подання документів для участі в додаткових сесіях особи, які:

1) не з’явилися до ТЕЦ  через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути, зокрема:

 • хвороба в день проведення НМТ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до ТЕЦ, що трапилося до проведення НМТ;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення НМТ, але не раніше ніж за сім календарних днів до дня проведення НМТ;
 • інші форс-мажорні обставини, через які особа не змогла взяти участі в основній сесії НМТ;

2) у день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;

3) брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через одну з таких причин:

 • різке погіршення їхнього стану здоров’я;
 • виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ;
 • дочасне припинення процедури НМТ в певній(-их) аудиторії(-ях) або в ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи.

Особи, не з’явилися до ТЕЦ  через причини, що не залежали від їхніх дій та волі і на які вони не могли вплинути або в день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, мають подати до відповідного регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях:

 • копію наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу, а також копії відповідних проїзних документів або копію розпорядчого документа, де зазначено строки перебування в дорозі,   для осіб, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), тренувальних зборах із підготовки до них або перебували в дорозі до/з місць проведення відповідних заходів;
 • один із документів або його копію (у разі подання документів електронною поштою), зазначених в абзацах 2–5, 8, 9 підпункту 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності – для осіб, які не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в тестуванні) через хворобу;
 • копію свідоцтва про смерть (або копію одного з документів, передбачених підпунктами а, б, г, ґ, е пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5)) та копію документа, що підтверджує родинні зв’язки з померлим,  – для осіб, які
  не змогли взяти участі в тестуванні через смерть рідних по крові або шлюбу;
 • документ, виданий Національною поліцією України, який підтверджує звернення особи у зв’язку з викраденням документа, або копію відповідної постанови слідчого, або талон-повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення та іншу подію, виготовлений за зразком, наведеним у додатку 5 до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194 (підтвердний документ має бути видано не пізніше дати дня проведення НМТ), – для осіб, які не з’явилися до ТЕЦ (або з’явилися, але не змогли взяти участі в тестуванні) через викрадення паспортного документа, необхідного для допуску до ТЕЦ;
 • довідку або інший документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально), – для осіб, які не змогли взяти участі в тестуванні через інші форс-мажорні обставини.

Заява щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та підтвердні документи мають бути подані до відповідного регіонального центру протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ в один із способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, необхідний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа, вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру);
 • особисто заявником, або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Особи, брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через поважні причин, мають подати до відповідного регіонального центру заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа може подати через відповідального за ТЕЦ у день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього або протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ.

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях зазначених осіб приймає регламентна комісія на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Особи, які брали участь у НМТ, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення НМТ у ТЕЦ, можуть подати заяву щодо порушення процедури, де вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій. Таку заяву особа має подати через відповідального за ТЕЦ в день проведення НМТ у ТЕЦ до моменту виходу з нього.

Рішення про участь в додаткових сесіях зазначених осіб приймає регламентна комісія в разі встановлення факту порушення процедури проведення НМТ, що впливає на об’єктивність результату НМТ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання її результату НМТ.

Розгляд документів, поданих особами, здійснює регламентна комісія протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такої особи.

Особі, щодо якої ухвалено рішення про недопуск до проходження НМТ під час додаткових сесій, регіональний центр надсилає відповідний витяг з протоколу засідання регламентної комісії на електронну адресу, зазначену нею під час реєстрації.

Учаснику / учасниці, який / яка з поважних причин не зміг / не змогла завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвався / зареєструвалася для участі в додатковій сесії, але не взяв / не взяла участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за умови подання таким учасником / такою учасницею заяви до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 19 липня 2024 року.

К сожалению ваше время вышло